ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ

Общински съветник от ПГ на ГЕРБ /СДС/
 

 

ДАТА НА РАЖДАНЕ: 26.05.1986 г.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ: гр. Раднево, обл. Стара Загора

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше (юридическо)


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2019 - 2023
 

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • ПК по финанси и бюджет (Председател)
  • ПК по местно самоуправление и нормативна уредба (Заместник-председател)
  • ПК по икономика и собственост (Член)
     

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

Столична община, ул. "Московска" № 33, Кабинет на общинския съветник
всеки втори и четвърти вторник от месеца; 11:30 - 12:30 часа