Димитър Борисов Антов

Роден е на 06.11.1958 г. в град Враца.

Член на ВМРО - Българско национално движение.

Заместник-председател на постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие.

Член на постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране.

Приемно време
Всеки вторник от 18.00 часа на ул. "Владимир Зографов" 112 А.