Новини

14.10.2020
Становища от заседание на Експертно-художествения съвет на 07.10.2020 г. относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
...

23.09.2020
Събеседване с допуснати до събеседване кандидати за участие в публичен подбор за избор на три физически лица, които да извършват за период от пет години дейността „Обществени посредници" на „Топлофикация София” ЕАД”
...

18.09.2020
Кандидати, допуснати до събеседване за участие в публичен подбор за избор на три физически лица, които да извършват за период от пет години дейността „Обществени посредници на „Топлофикация София” ЕАД”
...

18.09.2020
Списък на допуснатите за изслушване кандидати за съдебни заседатели към Софийски районен съд
...

18.09.2020
Столичният общински съвет обявява процедура за определяне на кандидати за съдебни заседатели към Специализиран наказателен съд за мандат 2021 – 2025 год.
...

17.09.2020
Становища от заседание, проведено на 09.09.2020 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
...

Още новини >>