Новини

18.02.2020
Годишен отчет за дейността на обществения посредник на територията на Столична община през 2019 г.
...

28.11.2019
Покана до общинските съветници за подаване на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ пред Комисията съгласно ЗПКОНПИ към СОС в срок до 12.12.2019 г.
...

22.11.2019
Съобщение за открито заседание на работната група, създадена с решение № 6 от 19.11.2019 г., за разглеждане на писмени предложения за промени в действащия правилник за организацията и дейността на СОС
...

22.07.2019
Cтановища относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи от заседание на Експертно-художествения съвет – от 15.07.2019 г.
...

28.06.2019
Cтановища относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи от заседание на Експертно-художествения съвет – от 27.06.2019 г.
...

28.06.2019
Cтановища относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи от заседание на Експертно-художествения съвет – от 18.06.2019 г.
...

Още новини >>