Новини

28.11.2019
Покана до общинските съветници за подаване на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ пред Комисията съгласно ЗПКОНПИ към СОС в срок до 12.12.2019 г.
...

22.11.2019
Съобщение за открито заседание на работната група, създадена с решение № 6 от 19.11.2019 г., за разглеждане на писмени предложения за промени в действащия правилник за организацията и дейността на СОС
...

22.07.2019
Cтановища относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи от заседание на Експертно-художествения съвет – от 15.07.2019 г.
...

28.06.2019
Cтановища относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи от заседание на Експертно-художествения съвет – от 27.06.2019 г.
...

28.06.2019
Cтановища относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи от заседание на Експертно-художествения съвет – от 18.06.2019 г.
...

27.06.2019
Столичният общински съвет обявява конкурс за избор на обществен посредник на територията на СО
Документите се подават в деловодството, ул. “Московска“ 33 в 30-дневен срок от публикуване на обявата ...

Още новини >>