Новини

22.01.2021
Столичният общински съвет удължава срока за прием на документи на кандидати за съдебни заседатели към Специализиран наказателен съд за мандат 2021 – 2025 г. до 26.02.2021 г.
...

21.01.2021
Кандидати, допуснати до участие в конкурса за избор на членове на Съвета на директорите на „Център за градска мобилност“ ЕАД, ЕИК 202218735, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Княгиня Мария-Луиза“ № 84
...

21.01.2021
Кандидати, допуснати до участие в конкурса за избор на членове на Съвета на директорите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД, ЕИК 121683785, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Подполковник Калитин“ № 30
...

21.01.2021
Кандидати, допуснати до участие в конкурса за избор на членове на Съвета на директорите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, ЕИК 121683408, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Житница“ № 21
...

16.12.2020
Писмена позиция на Съвета на директорите в "Столичен автотранспорт" ЕАД относно изнесена информация за изпълнението на договор с предмет "Проектиране и ремонт на сграда на общежитие на Столичен автотранспорт"
...

09.12.2020
Столичен общински съвет обявява конкурс за избор на членове на Съвета на директорите на "Столичен електротранспорт“ ЕАД, със седалище и адрес за управление: гр. София, ул. „Подполковник Калитин“ № 30
...

Още новини >>