Назад

Становища от заседание на Експертно-художествения съвет, проведено на 08.06.2021 г., относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи