Назад

Списък на допуснатите за изслушване кандидати за съдебни заседатели към специализиран наказателен съд

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА

КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД 

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ЗА ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

Кандидатите да се явят за изслушване в сградата на Столична община, ул. „Московска“ № 33, ет. 5, Зала № 5, както следва:

  • кандидати с номера от 1 до 18 включително - да се явят на 10.05.2021 г. (понеделник), от 9.00 часа;
  • кандидати с номера от 19 до 43 включително - да се явят на 10.05.2021 г. (понеделник), от 12.30 часа;
  • кандидати с номера от 44 до 62 включително - да се явят на 11.05.2021 г. (вторник), от 9.00 часа;
  • кандидати с номера от 63 до 87 включително - да се явят на 11.05.2021 г. (вторник),  от 12.30 часа;
  • кандидати с номера от 88 до 106 включително - да се явят на 12.05.2021 г. (сряда), от 9.00 часа;
  • кандидати с номера от 107 до 116 включително - да се явят на 12.05.2021 г. (сряда), от 12.30 часа;

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички кандидати да носят документ за самоличност.

 

Три имена

Регистрационен №

1.

Юлий Викторов Цветков

СОА20-ГР94-6403/29.12.2020

2.

Анастас Борисов Наумов

СОА20-ГР94-6391/29.12.2020

3.

Валентина Димитрова Мирчева

СОА20-ГР94-6311/21.12.2020

4.

Наталия Тодорова Лазарова

СОА20-ГР94-6280/18.12.2020

5.

Николай Василев Чалъков

СОА20-ГР94-6265/18.12.2020

6.

Хрисимира Стефанова Николова

СОА20-ГР94-6083/10.12.2020

7.

Светломира Димитрова Димитрова

СОА20-ГР94-6011/07.12.2020

8.

Майя Вълчева Ценова

СОА20-ГР94-5862/26.11.2020

9.

Ивана Йозова Русенова

СОА20-ГР94-5777/21.11.2020

10.

Орлин Райнов Ваков

СОА20-ГР94-5741/20.11.2020

11.

Милия Атанасова Цикова

СОА20-ГР94-5742/20.11.2020

12.

Юрий Петров Луканов

СОА20-ГР94-5737/20.11.2020

13.

Красимир Георгиев Юруков

СОА20-ГР94-5752/20.11.2020

14.

Галя Николаева Енева

СОА20-ГР94-5748/20.11.2020

15.

Виктория Петрова Даскалова

СОА20-ГР94-5747/20.11.2020

16.

Марая Стефанова Русенова

СОА20-ГР94-5739/20.11.2020

17.

Стефка Димитрова Илиева

СОА20-ГР94-5750/20.11.2020

18.

Васил Тодоров Чобанов

СОА20-ГР94-5749/20.11.2020

19.

Елеонора Тодорова Врескова

СОА20-ГР94-5755/20.11.2020

20.

Мими Петрова Ковачева

СОА20-ГР94-5759/20.11.2020

21.

Даниела Христова Василева-Иванова

СОА20-ГР94-5722/19.11.2020

22.

Александър Иванов Александров

СОА20-ГР94-5732/20.11.2020

23.

Димитрина Тодорова Костадинова

СОА20-ГР94-5730/20.11.2020

24.

Димитър Георгиев Петков

СОА20-ГР94-5720/19.11.2020

25.

Димитрина Иванова Фускова

СОА20-ГР94-5728/19.11.2020

26.

Петя Божкова Андреева

СОА20-ГР94-5719/19.11.2020

27.

Латинка Младенова Велкова

СОА20-ГР94-5718/19.11.2020

28.

Мирослав Дилянов Калчев

СОА20-ГР94-5700/18.11.2020

29.

Даниела Савова Николова

СОА20-ГР94-5691/18.11.2020

30.

Симона Димитрова Атанасова

СОА20-ГР94-5649/16.11.2020

31.

Теодора Георгиева Попова

СОА20-ГР94-5646/16.11.2020

32.

Миглена Коцева Димитрова

СОА20-ГР94-5648/16.11.2020

33.

Виктория Чавдарова Цекова

СОА20-ГР94-5635/16.11.2020

34.

Димитър Хаджи Борисов Митев

СОА20-ГР94-5631/16.11.2020

 35.

Иво Васков Василев

СОА21-ГР94-6/04.01.2021

 36.

Дамянка Милчева Рагина

СОА20-ГР94-5672/17.11.2020

 37.

Дияна Иванова Лозанова

СОА20-ГР94-5624/16.11.2020

 38.

Димитрина Драганова Грудкова

СОА20-ГР94-5620/16.11.2020

 39.

Калинка Александрова Дерекова

СОА20-ГР94-5618/13.11.2020

 40.

Полина Николова Петрова

СОА20-ГР94-5587/12.11.2020

 41.

Диана Цанкова Цанева

СОА20-ГР94-5586/12.11.2020

 42.

Галина Анастасова Великова

СОА20-ГР94-5563/12.11.2020

 43.

Антоан Василев Георгиев

СОА20-ГР94-5565/12.11.2020

 44.

Севделина Георгиева Ценковска

СОА20-ГР94-5558/12.11.2020

 45.

Добри Кирилов Колешански

СОА20-ГР94-5560/12.11.2020

 46.

Людмила Славчева Лазова

СОА20-ГР94-5543/11.11.2020

 47.

Райна Лефтерова Ценева

СОА20-ГР94-5534/11.11.2020

 48.

Лиляна Григорова Апостолова

СОА20-ГР94-5531/11.11.2020

 49.

Андония Лазарова Абазова

СОА20-ГР94-5544/11.11.2020

50.

Пенка Илиева Панамска

СОА20-ГР94-5506/10.11.2020

51.

Мария Сивчева Райкова

СОА20-ГР94-5514/10.11.2020

52.

Красимир Димов Марчев

СОА20-ГР94-5463/09.11.2020

53.

Антон Георгиев Силянов

СОА20-ГР94-5477/09.11.2020

54.

Кольо Милков Петров

СОА20-ГР94-5436/06.11.2020

55.

Петър Стоянов Грошлев

СОА20-ГР94-5434/06.11.2020

56.

Цветелина Валентинова Христова

СОА20-ГР94-5447/06.11.2020

57.

Десислава Калушкова Вълчева

СОА20-ГР94-5415/05.11.2020

58.

Гергана Иванова Бъчварова

СОА20-ГР94-5425/06.11.2020

59.

Красимира Илиева Игликина

СОА20-ГР94-5366/03.11.2020

60.

Ирина Йорданова Драганова

СОА20-ГР94-5387/04.11.2020

61.

Татяна Иванова Дичева

СОА20-ГР94-5338/02.11.2020

62.

Тодор Христов Гунчев

СОА20-ГР94-5310/30.10.2020

63.

Жана Василева Антонова-Иванова

СОА20-ГР94-5323/30.10.2020

64.

Димитър Иванов Иванов

СОА20-ГР94-5269/27.10.2020

65.

Анжел Евгениев Димитров

СОА20-ГР94-5235/26.10.2020

66.

Евгений Аврамов Аврамов

СОА20-ГР94-5177/21.10.2020

67.

Емилия Иванова Николова

СОА20-ГР94-5252/26.10.2020

68.

Ирина Славчева Вълчовска-Петкова

СОА20-ГР94-4668/25.09.2020

69.

Искра Цветкова Петрова

СОА20-ГР94-5248/26.10.2020

70.

Калин Крумов Стануков

СОА20-ГР94-5134/20.10.2020

71.

Катя Евлогиева Еремиева-Лозанова

СОА20-ГР94-5194/22.10.2020

72.

Лилия Цачева Митова

СОА20-ГР94-5029/14.10.2020

73.

Лилия Христова Василева

СОА20-ГР94-4882/07.10.2020

74.

Наталия Христова Идаклиева

СОА20-ГР94-5085/16.10.2020

75.

Силвия Петрова Иванова

СОА20-ГР94-5256/27.10.2020

76.

Христина Стоянова Джартова

СОА21-ГР94-316/21.01.2021

77.

Иван Самуилов Белинчев

СОА21-ГР94-310/20.01.2021

78.

Надежда Петрова Чиплакова

СОА21-ГР94-311/20.01.2021

79.

Нонка Иванова Данчева

СОА21-ГР94-312/20.01.2021

80.

Вержиния Борисова Делчева

СОА21-ГР94-315/20.01.2021

81.

Ивайло Радославов Черкезов

СОА21-ГР94-305/20.01.2021

82.

Любомир Божидаров Славчев

СОА21-ГР94-284/19.01.2021

83.

Любомир Иванов Ковачев

СОА21-ГР94-291/19.01.2021

84.

Кристина Боянова Найденова

СОА21-ГР94-287/19.01.2021

85.

Тотка Петкова Вълчева

СОА21-ГР94-275/18.01.2021

86.

Надежда Кирилова Катинина

СОА21-ГР94-264/18.01.2021

87.

Ани Стефанова Димитрова-Спасова

СОА21-ГР94-267/18.01.2021

88.

Анжела Младенова Сотирова

СОА21-ГР94-210/15.01.2021

89.

Светослав Страхилов Ванков

СОА21-ГР94-194/15.01.2021

90.

Пламен Павлов Гигов

СОА21-ГР94-204/15.01.2021

91.

Албена Симеонова Танова

СОА21-ГР94-160/13.01.2021

92.

Димитър Савов Савов

СОА21-ГР94-180/14.01.2021

93.

Величка Димитрова Велчева

СОА21-ГР94-322/21.01.2021

94.

Николай Иванов Лещаров

СОА21-ГР94-321/21.01.2021

95.

Христо Иванов Макариев

СОА21-ГР94-319/21.01.2021

96.

Десислава Георгиева Найденова

СОА21-ГР94-320/21.01.2021

97.

Илияна Димова Найденова

СОА21-ГР94-331/21.01.2021

98.

Радослава Лъчезарова Пиперова

СОА21-ГР94-353/22.01.2021

99.

Соня Христова Лилова    

СОА21-ГР94-559/03.02.2021

100.

Снежана Андонова Минчева

СОА21-ГР94-563/03.02.2021

101.

Георги Христов Кюркчиев

СОА21-ГР94-592/04.02.2021

102.

Фердинанд Георгиев Николов

СОА21-ГР94-621/05.02.2021

103.

Мила Тодорова Георгиева

СОА21-ГР94-620/05.02.2021

104.

Христина Йорданова Кантурска

СОА21-ГР94-619/05.02.2021

105.

Драгомир Георгиев Бучев

СОА21-ГР94-751/12.02.2021

106.

Станислав Руменов Григоров

СОА21-ГР94-845/17.02.2021

107.

Капка Кирилова Серафимова

СОА21-ГР94-914/22.02.2021

108.

Ралица Вълкова Иванова

СОА21-ГР94-1003/25.02.2021

109.

Красимир Ганчев Николов

СОА21-ГР94-973/24.02.2021

110.

Магда Цветанова Стоилова

СОА21-ГР94-1017/25.02.2021

111.

Елиза Исаева Йовчева

СОА21-ГР94-1029/26.02.2021

112.

Георги Николов Георгиев

СОА21-ГР94-1050/26.02.2021

113.

Любен Димитров Иванов

СОА21-ГР94-1045/26.02.2021

114.

Ганка Александрова Димова

СОА21-ГР94-1052/26.02.2021

115.

Сашка Младенова Божилова

СОА21-ГР94-1041/26.02.2021

116.

Соня Кръстанова Костадинова

СОА21-ГР94-1049/26.02.2021

 

Обща информация за съдебните заседатели

Материали за съдебния заседател - от избора до съдебната зала

Обучение на съдебни заседатели