Назад

Доклад относно проведено изслушване на кандидатите за съдебни заседатели към Специализиран накзателен съд на основание чл. 68а, ал. З от Закона за съдебната власт


Доклад относно проведено изслушване на кандидатите за съдебни заседатели към Специализиран накзателен съд на основание чл. 68а, ал. З от Закона за съдебната власт