ПОСТОЯННИ КОМИСИИ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Постоянните комисии играят основна роля в процеса на вземане на решения от Столичния общински съвет. Те имат задачата да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаването на проблемите; да подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване; да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на общинския съвет. 

Постоянните комисии се конституират от Столичния общински съвет с Правилника за организацията и дейността му. Според чл. 43, ал. 1 от Правилника са сформирани 13 постоянни комисии:

 

Председател: Ивайло Петков

Председател: Прошко Прошков

Председател: Стефан Марков

Председател: Борислав Иванов

Председател: Антон Койчев

Председател: Карлос Контрера

Председател: Лорита Радева

Председател: Татяна Георгиева

Председател: Ботьо Ботев

Председател: Веселин Милев

Председател: Малина Едрева

Председател: Екатерина Йорданова

Председател: Николай Стойнев

Председател: Радослав Абрашев

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ДНЕВНИЯ РЕД НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ПОЛУЧЕНИ В ПЕРИОДА:

 
2020 година
02.01.2020 – 17.01.2020 20.01.2020 – 31.01.2020 03.02.2020 – 07.02.2020 10.02.2020 – 14.02.2020 17.02.2020 – 21.02.2020
24.02.2020 – 28.02.2020 02.03.2020 – 06.03.2020 09.03.2020 – 13.03.2020 16.03.2020 – 03.04.2020 06.04.2020 – 10.04.2020
16.04.2020 – 24.04.2020 04.05.2020 – 15.05.2020 18.05.2020 – 29.05.2020 01.06.2020 – 12.06.2020 15.06.2020 – 26.06.2020
29.06.2020 – 03.07.2020 06.07.2020 – 10.07.2020 13.07.2020 – 17.07.2020 20.07.2020 – 24.07.2020 27.07.2020 – 14.08.2020
17.08.2020 – 28.08.2020 05.10.2020 – 09.10.2020 12.10.2020 – 16.10.2020 19.10.2020 – 23.10.2020 26.10.2020 – 30.10.2020
30.11.2020 – 04.12.2020 07.12.2020 – 11.12.2020 14.12.2020 – 18.12.2020 21.12.2020 – 31.12.2020  
2021 година
04.01.2021 – 08.01.2021 11.01.2021 – 15.01.2021 18.01.2021 – 22.01.2021 25.01.2021 – 29.01.2021 01.02.2021 – 07.02.2021
08.02.2021 – 12.02.2021 15.02.2021 – 19.02.2021 22.02.2021 – 26.02.2021 08.03.2021 – 12.03.2021 29.03.2021 – 02.04.2021
05.04.2021 – 09.04.2021 12.04.2021 – 16.04.2021 19.04.2021 – 23.04.2021 26.04.2021 – 29.04.2021 05.05.2021 – 14.05.2021
17.05.2021 – 21.05.2021 25.05.2021 – 28.05.2021 31.05.2021 – 06.05.2021 07.06.2021 – 11.06.2021 14.06.2021 – 18.06.2021
21.06.2021 - 25.06.2021 28.06.2021 - 02.07.2021 05.07.2021 - 09.07.2021 12.07.2021 - 16.07.2021 30.07.2021 - 31.08.2021
01.09.2021 - 03.09.2021 07.09.2021 - 24.09.2021  27.09.2021 - 01.10.2021 04.10.2021 - 08.10.2021 11.10.2021  - 15.10.2021
18.10.2021  - 22.10.2021 25.10.2021  - 29.10.2021 01.11.2021  - 05.11.2021 08.11.2021 - 12.11.2021