Ботьо Генчев Ботев

Роден е на 16.05.1986 г. в град Габрово.
Висшето си образование завършва в Юридически факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски" със специалност "Международни отношения" през 2009 г. и специалност "Право" през 2011 г.

Секретар на политическа група ГЕРБ.

Заместник-председател на постоянната комисия по икономика и собственост; член на постоянната комисия по местно самоуправление и нормативна уредба; на комисията, съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Приемно време
Всеки първи и трети вторник на месеца от 17.00 до 18.30 часа в клуб на ПП ГЕРБ "Красна поляна" - ж.к. Западен парк, бл. 10 с предварително записване на тел.: 0884 800 408.