Борислав Иванов Борисов

Роден е на 05.01.1967 г.
Висшето си образование завършва през 1989 г. в ТУ София, със специалност "Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени сгради и транспорт".

Член на политическа партия ГЕРБ.

Член на постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори; на постоянната комисия по обществен ред и сигурност и на постоянната комисия по транспорт и туризъм.

Приемно време
Всеки първи четвъртък на месеца от 17.30 до 19.00 часа на бул. "Ал. Стамболийски" 159-163 в клуб на ПП ГЕРБ "Възраждане".