БОРИСЛАВ ИВАНОВ БОРИСЛАВОВ

Общински съветник от ПГ на ГЕРБ /СДС/
 

 

ДАТА НА РАЖДАНЕ: 07.02.1968 г.

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше (СУ "Св. Климент Охридски"; Спец. "Археология"; доктор)
 

МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2003 - 2007; 2007 - 2011; 2011 - 2015; 2015 - 2019; 2019 - 2023
 

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • ПК по образование, култура, наука и културно многообразие (Заместник-председател)
  • ПК по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика (Член)
  • ПК по транспорт и туризъм (Член)
     

ПРИЕМНО ВРЕМЕ: 

Сряда; 11:30 ч.