Борис Цветков Цветков

Роден е на 25.11.1973 г.

Член на групата на МК "БСП - Лява България".

Заместник-председател на постоянната комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика;

Член на постоянната комисия по икономика и собственост.

Приемно време
Всеки понеделник от 09.00 до 10.00 часа в район Искър, стая 301; от 10.00 до 11.00 часа в клуб на БСП до бл. 36 в ж.к. "Дружба" 1. Всеки първи понеделник от 11.00 до 12.00 часа в клуб на БСП - район "Слатина" на ул. "Галилео Галилей" 17, бл. 251. Всеки втори понеделник от 11.00 до 12.00 часа в клуб на БСП "Оборище" на бул. "Дондуков" 62. Всеки трети понеделник от 10.00 до 11.00 часа в клуб на БСП "Подуяне" на ул. "Константин Фотинов" 21.