АННА ИЛИЕВА СТОЙКОВА

Общински съветник от ПГ на ГЕРБ /СДС/


 

ДАТА НА РАЖДАНЕ: 13.09.1965 г.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ: гр. Гоце Делчев

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше (инженер-химик)
 

МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2011-2015; 2015-2019; 2019 - 2023
 

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • ПК по опазване на околната среда, земеделие и гори (Заместник-председател)
  • ПК по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика (Член)
  • ПК за децата, младежта и спорта (Член)
     

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

Всеки втори вторник от месеца от 15.30 до 17.30 ч. в район Банкя