Анета Маринова Григорова

Висше образование със специалност "Българска филология".

Ог групата на Коалиция "Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)".
Родена е на 09.09.1951 г. в град София.

Член на постоянната комисия по местно самоуправление и нормативна уредба; на постоянната комисия за децата, младежта и спорта.