Андрей Мирчев Иванов

Роден е на 24.10.1953 г.
Висшето си образование завършва в ВМЕИ със специалност "Автоматика и телемеханика".

Член на политическа партия ГЕРБ.

Член е на постоянната комисия по финанси и бюджет; на постоянната комисия по по икономика и собственост; на постоянната комисия по транспорт и туризъм.