Анатоли Благоев Илиев

Роден е на 01.08.1960 г. в гр. София.
Висшето си образование завършва през 1988 г. в НСА "Васил Левски" със специалност "Спортен мениджмънт". През 1992 г. придобива квалификация "Спортен мениджър" в Центъра за следдипломна квалификация към Висшия институт за спортен мениджмънт.

Член на политическа партия ГЕРБ.

Заместник-председател на постоянната комисия за децата, младежта и спорта.
Член е на постоянната комисия по местно самоуправление и нормативна уредба; на постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие;

Приемно време
Всеки вторник от 15.00 до 17.00 часа в Информационнен център на бул. "Михай Еминеску"5