ВАСКО ЛЮБОМИРОВ ТОДОРОВ

Общински съветник от ПГ "БСП за България"
 

 

ДАТА НА РАЖДАНЕ: 05.09.1959 г.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ: гр. Лом, обл. Монтана

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2019 - 2023


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • ПК по местно самоуправление и нормативна уредба (Заместник-председател)
  • ПК по икономика и собственост (Член)
  • ПК съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Член)