Питане вх. № СОА22-ВК08-17961/06.12.2022 г.

 • От: Татяна Георгиева – общински съветник
 • До: Ангел Стефанов – кмет на район "Овча купел"
 • Относно: Ремонт на ул. "Народно хоро" в район "Овча купел" .

Отговор от 14.12.2022 г.
Отговор от 11.01.2023 г.

Включено в дневния ред на Заседание № 68 от 12.01.2023 г. (точка 35.)

Питане вх. № СОА22-ВК66-14801/05.12.2022 г. 

 • От: Диян Стаматов – общински съветник
 • До: д-р Делян Георгиев – кмет на район "Изгрев", Константин Павлов – кмет на район "Лозенец", Петко Горанов – кмет на район "Студентски", Ангел Стефанов – кмет на район "Овча купел", Росина Станиславова – кмет на район "Красно село"
 • Относно: Предприетите действия по изпълнение на Решение № 340 от 26.05.2022 г. на Столичния общински съвет във връзка с определяне предназначението на общински жилища, включително в сгради до три етажа, за продажба на настанените в тях наематели.

Отговор от Константин Павлов – кмет на район "Лозенец"
Отговор от Петко Горанов – кмет на район "Студентски"
Отговор от Росина Станиславова – кмет на район "Красно село"

Включено в дневния ред на Заседание № 67 от 15.12.2022 г. (точка 74.)

Питане вх. № СОА22-ВК66-14750/05.12.2022 г. 

 • От: Диана Тонова и Иван Виделов – общински съветници
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Актуване и управление на общински имоти 

Отговор
Приложения

Включено в дневния ред на Заседание № 72 от 09.03.2023 г. (точка 44) и Заседание № 74 от 06.04.2023 г. (точка 41)

Питане вх. № СОА22-ВК66-14633/02.12.2022 г. 

 • От: Диана Тонова – общински съветник
 • До: Николай Гюров – кмет на район "Панчарево"
 • Относно: Незаконосъобразно присвояване на имот – публична общинска собственост (улица) 

Отговор
Приложения

Включено в дневния ред на Заседание № 71 от 23.02.2023 г. (точка 50), Заседание № 74 от 06.04.2023 г. (точка 45), Заседание № 75 от 27.04.2023 г. (точка 53) и Заседание № 77 от 25.05.2023 г. (точка 95)

Питане вх. № СОА22-ВК66-14632/02.12.2022 г. 

 • От: Диана Тонова – общински съветник
 • До: Даниела Райчева – кмет на район "Нови Искър"
 • Относно: Действия на администрацията, свързани с общински имот в район "Нови Искър"

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 69 от 26.01.2023 г. (точка 46)

Питане вх. № СОА22-ВК66-14568/01.12.2022 г. 

 • От: Николай Николов и Петко Димитров – общински съветници
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Изграждането на подлез под „Столичен околовръстен път“, свързващ квартал „Видните“ с "Казичене", и предприемане на мерки за обезопасяване на съществуващата пешеходна пътека

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 71 от 23.02.2023 г. (точка 53)

Питане вх. № СОА22-ВК66-14447/29.11.2022 г. 

 • От: Николай Велчев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Безстопанствено отношение към общинско имущество в метростанция „Джеймс Баучър“ в район „Лозенец“

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 75 от 27.04.2023 г. (точка 50)

Питане вх. № СОА22-ВК66-14303/24.11.2022 г.

 • От: Марта Георгиева  – общински съветниk
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Въпроси, свързани с възстановяване на Мемориала на загиналите войници от Първи и Шести софийски пехотен полк

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 71 от 23.02.2023 г. (точка 52)

Питане вх. № СОА22-ВК66-13910/17.11.2022 г.

 • От: Татяна Георгиева  – общински съветник
 • До: Ангел Стефанов – кмет на район "Овча купел"
 • Относно: Затварянето на Клуба на пенсионера в кв. „Горна баня“, район „Овча купел“

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 66 от 24.11.2022 г. (точка 53)

Питане вх. № СОА22-ВК66-13762/15.11.2022 г. 

 • От: Михаил Ставрев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Въпроси, свързани с поддържането на зона 10 ПП "Витоша"

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 71 от 23.02.2023 г. (точка 51)

Питане вх. № СОА22-ВК66-13678/14.11.2022 г. 

 • От: инж. Грети Стефанова – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Доклад от кметовете на райони „Илинден“ и „Надежда“ за дарение на 2 броя жилищни имоти

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 69 от 26.01.2023 г. (точка 43) и Заседание № 70 от 09.02.2023 г. (точка 38)

Питане вх. № СОА18-ГР94-5217-[18]/10.11.2022 г. 

 • От: Иво Божков – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Постъпил сигнал за нередности спрямо добросъвестен наемател на общински обект.

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 69 от 26.01.2023 г. (точка 40) и Заседание № 70 от 09.02.2023 г. (точка 36).

Питане вх. № СОА22-ВК66-13109/02.11.2022 г. 

 • От: инж. Грети Стефанова – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Състоянието на "Софекострой" ЕАД.

Отговор
Приложение

Включено в дневния ред на Заседание № 75 от 27.04.2023 г. (точка 49) и Заседание № 77 от 25.05.2023 г. (точка 92)

Питане вх. № СОА22-ВК66-13108/02.11.2022 г. 

 • От: инж. Грети Стефанова – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Топломери и тяхната принудителна подмяна.

Отговор
Приложение: Информация от "Топлофикация София" ЕАД

Включено в дневния ред на Заседание № 66 от 24.11.2022 г. (точка 52)

Питане вх. № СОА22-ВК66-13107/02.11.2022 г. 

 • От: инж. Грети Стефанова – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Глоби, наложени на строителни фирми – изпълнители, от Столична община.

Питане вх. № СОА22-ГР94-5581/31.10.2022 г. 

 • От: Иван Таков, Милка Христова и Диана Тонова – общински съветници
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Артакция „ЧЕТЕМ ЗА СВОБОДАТА".

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 68 от 12.01.2023 г. (точка 34), Заседание № 69 от 26.01.2023 г. (точка 44) и Заседание № 70 от 09.02.2023 г. (точка 39)

Питане вх. № СОА22-ВК66-12168/17.10.2022 г. 

 • От: Борислав Иванов, Иван Мечков, Иван Виделов, Румен Русев, Марта Георгиева – общински съветници
 • До: Стефан Стефанов – кмет на район "Младост"
 • Относно: Издадено разрешение за изграждане на „Временен паркинг с бариера за контрол на достъпа“ № 44 от дата 24.08.2022 г. от главния архитект на района.

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 65 от 10.11.2022 г. (точка 50)

Питане вх. № СОА22-ВК66-11816/11.10.2022 г. 

 • От: Карлос Контрера – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Увеличение на еднократния купон за ученическо столово хранене в общинските училища на територията на Столична община

Отговор
Приложения

Включено в дневния ред на Заседание № 69 от 26.01.2023 г. (точка 42) и Заседание № 70 от 09.02.2023 г. (точка 37).

Питане вх. № СОА22-ВК66-10854/21.09.2022 г. 

 • От: Марта Георгиева – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Опасен терен на мястото на бившето езеро в парк „Лебеда“, кв. „Западен парк“, район „Красна поляна“.

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 67 от 15.12.2022 г. (точка 73) и Заседание № 68 от 12.01.2023 г. (точка 33)

Питане вх. № СОА22-ВК66-10185/07.09.2022 г. 

 • От: инж. Грети Стефанова – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Състояние на бул. "Витоша"

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 67 от 15.12.2022 г. (точка 72) и Заседание № 68 от 12.01.2023 г. (точка 32)

Показване на 41 - 60 от 200 резултата.