Питане вх. № СОА22-ВК08-11282/25.07.2022 г. 

 • От: Михаил Петров – общински съветник
 • До: Иван Чакъров – кмет на район "Красна поляна"
 • Относно: Имотите в карето от бул. „Константин Величков“ до ул. "Индже Войвода“ и от ул. "Три уши“ до ул. "Д-р Калинков“

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 61 от 16.09.2022 г. (точка 49)

Питане вх. № СОА22-ВК66-6939/27.06.2022 г.

 • От: от инж. Грети Стефанова – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Канализация в кв. "Драгалевци”, район "Витоша"

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 63 от 06.10.2022 г. (точка 51)

Питане вх. № СОА22-ВК66-6938/27.06.2022 г.

 • От: от инж. Грети Стефанова – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Проблеми с битови отпадъци

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 64 от 27.10.2022 г. (точка 58) и Заседание № 65 от 10.11.2022 г. (точка 48)

Питане вх. № СОА22-ВК66-6772/23.06.2022 г.

 • От: Татяна Георгиева, Анатоли Илиев, Иван Пешев, Диян Стаматов, Екатерина Йорданова, Анна Стойкова, Владимир Митов, Петко Димитров и Николай Николов – общински съветници
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Липсата на спортната площадка до „Общински културен институт район "Красно село“ – Парк "Хиподрума"

Питане вх. № СОА22-ВК66-6371/15.06.2022 г.

 • От: Карлос Контрера – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Липсваща канализация в кв. „Бенковски“, столичен район „Сердика “

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 63 от 06.10.2022 г. (точка 50), Заседание № 64 от 27.10.2022 г. (точка 55) и Заседание № 65 от 10.11.2022 г. (точка 45)

Питане вх. № СОА22-ВК66-6372/15.06.2022 г.

 • От: Карлос Контрера – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Премахване на „Виетнамските общежития“ и ползване на поземлените имоти, общинска собственост, столичен район „Красна поляна"

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 64 от 27.10.2022 г. (точка 57) и Заседание № 65 от 10.11.2022 г. (точка 47)

Питане вх. № СОА22-ВК66-6077/09.06.2022 г.

 • От: Марта Георгиева – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община 
 • Относно: Условия, при които ще се транспортират, предават и приемат, отглеждат, изхранват, лекуват и връщат конете, задържани при установяване на нарушение на чл. 25 от Наредбата за организация на движението на територията на Столична община

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 64 от 27.10.2022 г. (точка 56) и Заседание № 65 от 10.11.2022 г. (точка 46)

Питане вх. № СОА22-ВК66-4932/17.05.2022 г.

 • От: Марта Георгиева – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община 
 • Относно: Нарушения на законовия ред от страна на антиевропейски, антидемократични и антихуманни групи на територията на Столична община

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 66 от 24.11.2022 г. (точка 49)

Питане вх. № СОА22-ВК66-4900/17.05.2022 г.

 • От: Марта Георгиева и Иво Божков – общински съветници
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община 
 • Относно: Въпроси свързани с местността „Боянското блато“

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 63 от 06.10.2022 г. (точка 49)

Питане вх. № СОА22-ВК66-3757/14.04.2022 г.

 • От: Иван Таков и Альоша Даков – общински съветници
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община 
 • Относно: Предвиждане за изграждане на канализационна мрежа и подмяна на водопроводната мрежа в кварталите от район "Витоша – Симеоново", "Драгалевци", "Бояна" и "Княжево"

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 59 от 07.07.2022 г. (точка 64) и Заседание № 61 от 16.09.2022 г. (точка 47)

Питане вх. № СОА22-ВК66-3703/13.04.2022 г.

 • От: Стефан Марков – общински съветник
 • До: Константин Павлов – кмет на район "Лозенец"
 • Относно: Премахване на павилиони, находящи се пред историческата сграда на УАСГ, бул. „Христо Смирненски“ № 1

Питане вх. № СОА22-ВК66-3295/04.04.2022 г.

 • От: Владимир Митов – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Почистване на речни корита, водоеми и канализация с цел предотвратяване на наводнения на територията на Столична община.

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 58 от 23.06.2022 г. (точка 44).

Питане вх. № СОА22-ВК66-3288/04.04.2022 г.

 • От: Николай Николов и Иван Пешев – общински съветници
 • До: Николай Гюров – кмет на район "Панчарево"
 • Относно: Изграждане на ферма за насекоми в с. Лозен.

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 55 от 12.05.2022 г. (точка 6) и Заседание № 56 от 26.05.2022 г. (точка 49)

Питане вх. № СОА22-ВК66-2937/25.03.2022 г.

 • От: Бойко Димитров  – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община 
 • Относно: Участие на Столична община в програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2020 – 2022 г.

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 59 от 07.07.2022 г. (точка 63) и Заседание № 61 от 16.09.2022 г. (точка 46)

Питане вх. № СОА22-ВК66-2677/18.03.2022 г.

 • От: Димитър Антов – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Ремонт на къщата на Райна Княгиня и предприемане на действия за опазване на сградата.

Отговор
Приложение: Снимки

Включено в дневния ред на Заседание № 54 от 21.04.2022 г. (точка 35)

Питане вх. № СОА22-ВК66-2518/15.03.2022 г. 

 • От: Николай Стойнев и Малина Едрева – общински съветници
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Размер на компенсациите от държавата за повишените цени на енергоизточниците за общинските детски и учебни заведения, културни домове, лечебни заведения и социални домове

Отговор
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4

Включено в дневния ред на Заседание № 63 от 06.10.2022 г. (точка 48)

Питане вх. № СОА22-ВК66-2516/15.03.2022 г. 

 • От: Николай Стойнев и Екатерина Йорданова – общински съветници
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Размер на компенсациите от държавата за повишените цени на електроенергията и горива за транспортните дружества на Столична община.

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 59 от 07.07.2022 г. (точка 62) и Заседание № 61 от 16.09.2022 г. (точка 45)

Питане вх. № СОА22-ВК66-2514/15.03.2022 г. 

 • От: Николай Стойнев и Екатерина Йорданова – общински съветници
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Размер на средствата, предвидени в държавния бюджет за 2022 г. за компенсации на масовия градски транспорт

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 58 от 23.06.2022 г. (точка 43)
 

Питане вх. № СОА22-ВК66-2366/11.03.2022 г.

 • От: Николай Николов – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Въпроси, свързани със сигнали на граждани, живеещи на бул. „Генерал Скобелев", в пряка близост, по-точно на 3,69 м до „временното“ трамвайно трасе, изградено над подлеза пред НДК

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 63 от 06.10.2022 г. (точка 47)

Питане вх. № СОА22-ВК66-2153/07.03.2022 г. 

 • От: Симеон Ставрев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Договорни отношения между Столична община, "Метрополитен" ЕАД и "Център за градска мобилност" ЕАД.

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 59 от 07.07.2022 г. (точка 60) и Заседание № 61 от 16.09.2022 г. (точка 43)

Показване на 61 - 80 от 193 резултата.