Питане вх. № СОА22-ВК66-14303/24.11.2022 г.

 • От: Марта Георгиева  – общински съветниk
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Въпроси, свързани с възстановяване на Мемориала на загиналите войници от Първи и Шести софийски пехотен полк

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 71 от 23.02.2023 г. (точка 52)

Питане вх. № СОА22-ВК66-13910/17.11.2022 г.

 • От: Татяна Георгиева  – общински съветник
 • До: Ангел Стефанов – кмет на район "Овча купел"
 • Относно: Затварянето на Клуба на пенсионера в кв. „Горна баня“, район „Овча купел“

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 66 от 24.11.2022 г. (точка 53)

Питане вх. № СОА22-ВК66-13762/15.11.2022 г. 

 • От: Михаил Ставрев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Въпроси, свързани с поддържането на зона 10 ПП "Витоша"

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 71 от 23.02.2023 г. (точка 51)

Питане вх. № СОА22-ВК66-13678/14.11.2022 г. 

 • От: инж. Грети Стефанова – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Доклад от кметовете на райони „Илинден“ и „Надежда“ за дарение на 2 броя жилищни имоти

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 69 от 26.01.2023 г. (точка 43) и Заседание № 70 от 09.02.2023 г. (точка 38)

Питане вх. № СОА18-ГР94-5217-[18]/10.11.2022 г. 

 • От: Иво Божков – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Постъпил сигнал за нередности спрямо добросъвестен наемател на общински обект.

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 69 от 26.01.2023 г. (точка 40) и Заседание № 70 от 09.02.2023 г. (точка 36).

Питане вх. № СОА22-ВК66-13109/02.11.2022 г. 

 • От: инж. Грети Стефанова – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Състоянието на "Софекострой" ЕАД.

Питане вх. № СОА22-ВК66-13108/02.11.2022 г. 

 • От: инж. Грети Стефанова – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Топломери и тяхната принудителна подмяна.

Отговор
Приложение: Информация от "Топлофикация София" ЕАД

Включено в дневния ред на Заседание № 66 от 24.11.2022 г. (точка 52)

Питане вх. № СОА22-ВК66-13107/02.11.2022 г. 

 • От: инж. Грети Стефанова – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Глоби, наложени на строителни фирми – изпълнители, от Столична община.

Питане вх. № СОА22-ГР94-5581/31.10.2022 г. 

 • От: Иван Таков, Милка Христова и Диана Тонова – общински съветници
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Артакция „ЧЕТЕМ ЗА СВОБОДАТА".

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 68 от 12.01.2023 г. (точка 34), Заседание № 69 от 26.01.2023 г. (точка 44) и Заседание № 70 от 09.02.2023 г. (точка 39)

Питане вх. № СОА22-ВК66-12168/17.10.2022 г. 

 • От: Борислав Иванов, Иван Мечков, Иван Виделов, Румен Русев, Марта Георгиева – общински съветници
 • До: Стефан Стефанов – кмет на район "Младост"
 • Относно: Издадено разрешение за изграждане на „Временен паркинг с бариера за контрол на достъпа“ № 44 от дата 24.08.2022 г. от главния архитект на района.

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 65 от 10.11.2022 г. (точка 50)

Питане вх. № СОА22-ВК66-11816/11.10.2022 г. 

 • От: Карлос Контрера – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Увеличение на еднократния купон за ученическо столово хранене в общинските училища на територията на Столична община

Отговор
Приложения

Включено в дневния ред на Заседание № 69 от 26.01.2023 г. (точка 42) и Заседание № 70 от 09.02.2023 г. (точка 37).

Питане вх. № СОА22-ВК66-10854/21.09.2022 г. 

 • От: Марта Георгиева – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Опасен терен на мястото на бившето езеро в парк „Лебеда“, кв. „Западен парк“, район „Красна поляна“.

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 67 от 15.12.2022 г. (точка 73) и Заседание № 68 от 12.01.2023 г. (точка 33)

Питане вх. № СОА22-ВК66-10185/07.09.2022 г. 

 • От: инж. Грети Стефанова – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Състояние на бул. "Витоша"

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 67 от 15.12.2022 г. (точка 72) и Заседание № 68 от 12.01.2023 г. (точка 32)

Питане вх. № СОА22-ВК66-10114/05.09.2022 г. 

 • От: Марта Георгиева – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
 • Относно: Предприети действия съгласно подписан Меморандум между Столична община и Областна администрация Област София-град

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 66 от 24.11.2022 г. (точка 50)

Питане вх. № СОА22-ВК66-8865/05.08.2022 г. 

 • От: инж. Грети Стефанова – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столичната община
 • Относно: Предоставяне за ползване имоти на Столична община без договори

Отовор

Включено в дневния ред на Заседание № 64 от 27.10.2022 г. (точка 59) и Заседание № 65 от 10.11.2022 г. (точка 49)

Питане вх. № СОА22-ВК66-8488/28.07.2022 г. 

 • От: Николай Велчев – общински съветник
 • До: Йорданка Фандъкова – кмет на Столичната община
 • Относно: РЕШЕНИЕ № 384 на СОС от 11.06.2009 г., в което изрично се разпорежда в T. IV „ЦЕЛЕВО“ да се използват средствата от продажбата на част от отнетия терен, чрез публичен търг за приватизация на СОАП и Решение на НС на СОАП № 1154/16.04.2010 г., сграда с УПИ (незавършено строителство) с адрес ул. “Люботрън“ 12, район „Лозенец“, за изграждане на плувен басейн и физкултурен салон към 21. СОУ „Христо Ботев“.

Отговор
Приложение: Годишна програма на СОПФ за 2010 г.

Включено в дневния ред на Заседание № 66 от 24.11.2022 г. (точка 51) и Заседание № 67 от 15.12.2022 г. (точка 70)

Питане вх. № СОА22-ВК08-4978-[1]/25.07.2022 г. 

 • От: Михаил Петров – общински съветник
 • До: Ангел Стефанов – кмет на район "Овча купел"
 • Относно: Равностойни урегулирани имоти във връзка с Ваш отговор изх. № РОК22-ЕВ00-94-1 от 30.03.2022 г.

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 61 от 16.09.2022 г. (точка 48) и Заседание № 63 от 06.10.2022 г. (точка 46)

Питане вх. № СОА22-ВК08-11284/25.07.2022 г. 

 • От: Михаил Петров – общински съветник
 • До: Милко Младенов – кмет на район "Люлин"
 • Относно: Гетото в кв. "Факултета"

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 61 от 16.09.2022 г. (точка 52)

Питане вх. № СОА22-ВК08-11283/25.07.2022 г. 

 • От: Михаил Петров – общински съветник
 • До: Иван Чакъров – кмет на район "Красна поляна"
 • Относно: Поземлени имоти в кв. "Факултета"

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 61 от 16.09.2022 г. (точка 50)

Питане вх. № СОА22-ВК08-11281/25.07.2022 г. 

 • От: Михаил Петров – общински съветник
 • До: Иван Чакъров – кмет на район "Красна поляна"
 • Относно: Имотите във "Виетнамски общежития"

Отговор

Включено в дневния ред на Заседание № 61 от 16.09.2022 г. (точка 51)

Показване на 41 - 60 от 193 резултата.