Комисия за връзки с гражданското общество

Заседания: 

Председател:

 • Веселин Милев

Зам.-председатели: 

 • Радослав Абрашев
 • Владимир Данев

Членове:

 • Борис Петров
 • Михаил Петров
 • Тома Белев
 • Николай Велчев

Външни експерти :

 • Васил Гюров
 • Евгений Белий
 • Венислава Цанкова

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Димана Пунчева, тел.: 9377 572

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК за връзки с гражданското общество към СОС за мандат 2019 -2023 г.

Дневен ред на заседанието

за 20.04.2021 г. /вторник/ 11.30 ч. онлайн,

чрез платформата на „CISCO Webex Meeting – връзка“ и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: d.puncheva@sofia.bg

№ по ред

наименование

вносител

1

2

3

1.

Отговор вх.№СОА21-ВК08-5332/13.04.21 г. В.В. с жалба на Пламен Петков

 

2.

Отговор вх.№СОА21-ВК08-5507/15.04.21 г. В.В. с жалба на Недялко Костов

 

3.

Отговор вх.№СОА20-ГР94-4519/11/16.04.21 г. В.В. с жалба на Ася Янкова

 

4.

Отговор вх.№СОА21-ГР94-1142/6/30.03.21 г. В.В. с жалба на Емил Колев

 

5.

Искане с вх.№СОА20-ВК08-2486/26/09.04.21 г. на Пламен Петков

 

6.

Молба с вх.№СОА21-ГР94-1538/23.03.21 г. от Здравка Стоименова

 

7.

Писмо вх.№СОА21-ВК66-1161/2/08.04.21 г. относно постъпили жалби за м.март 2021 г.

 

8.

Разни