28.11.2019
Покана до общинските съветници за подаване на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ пред Комисията съгласно ЗПКОНПИ към СОС в срок до 12.12.2019 г.
...

22.11.2019
Съобщение за открито заседание на работната група, създадена с решение № 6 от 19.11.2019 г., за разглеждане на писмени предложения за промени в действащия правилник за организацията и дейността на СОС
...