Обратно Заседание № 83 от 17.09.2023 година - тържествена

ИЗВЪНРЕДНО ТЪРЖЕСТВЕНО  ЗАСЕДАНИЕ № 83 ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА СОФИЯ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
17 септември 2023 г. (неделя), 10:00 часа

Заседателна зала “София”, V етаж, ул. “Московска” № 33


ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Приветствия от кмета на Столичната община и председателя на Столичния общински съвет.

2.Награждаване със званието „Почетен гражданин на София”.

3.Връчване на „Почетен знак на Столичната община”.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:..........
/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/