Обратно Заседание № 76 от 12.05.2023 година

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ №76 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
12 май 2023 г. (петък), 13:00 часа
Заседателна зала “София”, V етаж, ул. “Московска” № 33

ДНЕВЕН РЕД:

 

 

1. Информация от министъра на вътрешните работи, главния секретар на МВР и представители на СДВР и „Пътна полиция“ относно предприетите от тях и планувани мерки за пътна безопасност на територията на  Столична община. Изслушване на представители на МВР и Столична дирекция за Пожарна безопасност и защита на населението при бедствия относно дейността през изминалата година за опазване на сигурността и обществения ред в столицата, както и за предприетите мерки за подобряването им през настоящата година.

                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ......
/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/