Обратно Заседание № 73 от 28.03.2019 година

ДНЕВЕН РЕД
на 73-то извънредно заседание на Столичния общински съвет,
проведено на 28 март 2019 г. (четвъртък) от 10:00 часа

 

1. Информация от г-жа Йорданка Фандъкова – кмет на Столичната община, старши комисар Георги Хаджиев – директор на СДВР, относно дейността през изминалата година за опазване на сигурността и обществения ред в столицата, както и за предприетите мерки за подобряването им през настоящата година.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................................
                             (ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)