ДИЯН ВЕЛИЧКОВ СТАМАТОВ

Общински съветник от ПГ на ГЕРБ /СДС/
 


ДАТА НА РАЖДАНЕ: 26.10.1967 г.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ: гр. Карнобат

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2019 - 2023


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • ПК по образование, култура, наука и културно многообразие (Член)
  • ПК за децата, младежта и спорта (Член)
  • ПК по европейски програми, проекти и международно сътрудничество (Член)