Новини

23.11.2020
Удължаване на срока за прием на документи на кандидати за съдебни заседатели към Специализиран наказателен съд за мандат 2021 – 2025 до 22.01.2021 г.
...

18.11.2020
Доклад № СОА20-ВК66-9758/18.11.2020 относно проведено изслушване на кандидатите за съдебни заседатели към СРС на основание чл. 68а, ал. 3 от Закона за съдебната власт
...

14.10.2020
Становища от заседание на Експертно-художествения съвет на 07.10.2020 г. относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
...

23.09.2020
Събеседване с допуснати до събеседване кандидати за участие в публичен подбор за избор на три физически лица, които да извършват за период от пет години дейността „Обществени посредници" на „Топлофикация София” ЕАД”
...

18.09.2020
Кандидати, допуснати до събеседване за участие в публичен подбор за избор на три физически лица, които да извършват за период от пет години дейността „Обществени посредници на „Топлофикация София” ЕАД”
...

18.09.2020
Списък на допуснатите за изслушване кандидати за съдебни заседатели към Софийски районен съд
...

Още новини >>