Новини

Обратно Обявяване на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Европейски проекти и развитие на гражданското общество”

Столична община обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Европейски проекти и развитие на гражданското общество”. Схемата за безвъзмездна финансова помощ се осъществява със средства, предвидени в бюджета на Столична община за 2009 г. Проектите ще се реализират на територията на Столична община.

Приоритетни области на Програмата са:

Приоритетни област 1: Създаване, прилагане и промоция на добри европейски практики, свързани с подобряване качеството на живот в столицата и засилване на ползите от членството на България в Европейския съюз.

В тази приоритетна област се подкрепят проектните предложения, насочени към:

 • Въвеждане и популяризиране на европейските практики, насочени към повишаване качеството на живот в столицата и утвърждаване принципите на доброто управление в местната власт;
 • Популяризиране на ролята и значението на европейските институции и политиките на ЕС за развитие на местната общност.

Приоритетна област 2: Взаимодействие между структурите на гражданското общество и органите на местната власт пир създавенето, прилагането и популяризирането на политики и практики, насочени към европейското развитие на местната общност и засилване ролята на гражданското общество.

В тази приоритетна област се подкрепят проектни предложения, насочени към:

 • Усилване на капацитета и популяризиране ролята и значението на консултативни форми и механизми за реализиация на определени публични политики на местно ниво;
 • Осъществяване на граждански мониторинг при реализация на общински политики.

Приоритетна област 3: Увиличаване на информираността по важни за развитието на общината европейски въпроси и постигането на европейските комуникационни приоритети на Столична община.

Ва тази приоритетна област се подкрепят проектните предложения за :

 • Изграждане на комуникационни механизми за активно предоставяне на информация за Столична община и град София в рамките на ЕС.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

 • семинари, конференции, кръгли маси, обучения;
 • дейности по мониторинг на публични политики и застъпничество;
 • изготвяне  на анализи;
 • публикуване на информационни материали;
 • информационни събития и кампании;
 • други дейности, свързани с постигане на приоритетите.

Проектните предложения се подават на адрес:

гр. София 1000, ул. „Московска” № 33, Дирекция „Европейски програми и проекти, Столична община

Краен срок за подаване на проектни предложения: 30 май 2009 година.

Пълният комплект от документи и Насоките за кандидатстване може да намерите ТУК.