Новини

Обратно Извънредно заседание на Столичния общински съвет на 13 април 2009 г.

На 13 април 2009 г. (понеделник) от 10:00 часа в заседателната зала “София” на Столичния общински съвет,  ул. “Московска” № 33, ще се проведе извънредно заседание на Столичния общински съвет със следното предложение за

ДНЕВЕН РЕД:

1.Информация за състоянието на дейностите по управление на отпадъците в София от г-жа Мария Бояджийска – заместник-кмет на Столична община.

2.Представяне на решението на Министерски съвет за дейностите по управление на отпадъците в София – г-н Тодор Модев, областен управител на област София.

3.Обсъждане на новосъздадената ситуация свързана с дейностите по управление на отпадъците в София.