Новини

Обратно Информационни дни по Програма Европа 2016

На 25 февруари /четвъртък/ от 14:00 ч. до 17:30 ч. и на 26 февруари 2016 г. /петък/ от 10:00 ч. до 16:00 ч., в сградата на Столична община на ул. „Париж“ №1, ще се проведат Информационни дни по процедурата за кандидатстване с проектни предложения по Програма Европа на Столична община за 2016 г.

Програма Европа 2016 е отворена за кандидатстване като крайният срок е 12:00 ч.  на 15 март 2016 г. за електронно подаване и 19:00 ч. на 15 март 2016 за проекти на хартиен носител. Подробна информация и необходимите за попълване документи можете да намерите на сайта на Програма Европа www.evropa-so.bg

Съгласно т. 9 от Насоките за кандидатстване по Програма Европа консултации ще бъдат предоставяни, освен по време на информационните дни, и електронно чрез изпращане на въпроси на формата за контакт на сайта на Програма Европа в периода от 29 февруари до 4 март 2016 г., на които ще бъде отговорено до 9 март 2016 г. в подменю "Отговори". Няма да бъдат давани консултации по телефона.

 
Всички въпроси  и отговори ще бъдат качвани на електронната страница на Програма Европа в меню „Кандидатствай тук/Отговори“ след 29 февруари 2016 г.