Новини

Обратно Доклад и проект за решение за приемане на Правилник за устройството и дейността на ОКИ Галерия - музей „Дечко Узунов” и увеличаване на числеността на персонала

Доклад и проект за решение от Тодор Чобанов - зам. кмет на СО, относно Приемане на Правилник за устройството и дейността на Общински културен институт Галерия - музей „Дечко Узунов” и увеличаване на числеността на персонала на Общински културен институт Галерия - музей „Дечко Узунов” с 1 щатна бройка.