Новини

Обратно Списък на допуснати и недопуснати кандидати в конкурса за избор на управители на общински лечебни заведения за извънболнична помощ, съгласно Решение № 1009 от 15.12.2022 г. на Столичния общински съвет

 

 Списък на допуснати и недопуснати кандидати във връзка с Публична покана за избор на управители на общински лечебни заведения за извънболнична помощ, съгласно Решение № 1009 от 15.12.2022 г. на Столичния общински съвет

 

Списък на допуснати и недопуснати кандидати в
конкурса за избор на управители на общински лечебни заведения за извънболнична помощ, съгласно Решение № 1009 от 15.12.2022 г. на Столичния общински съвет

I. Допускат се до участие в конкурса следните кандидати:
1. В. Василев – СОА23-ГР94-1965/10.04.2023 г.
2. С. Карамфилов – СОА23-ГР94-2103/19.04.2023 г.
3. К. Петров – СОА23-ГР94-2116/20.04.2023 г.
4. И. Попов – вх. № СОА23-ГР94-2185/24.04.2023 г.
5. Г. Зографски – вх. № СОА23-ГР94-2190/24.04.2023 г.
6. А. Мишева – вх. № СОА23-ГР94-2213/25.04.2023 г.

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:
Няма такива.

Допуснатите кандидати разполагат със срок от 14 календарни дни да представят бизнес програмата (22.05.2023 г. – 05.06.2023 г. вкл.). Същата следва да бъде предоставена на хартиен носител на адрес: Гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис, на вниманието на Комисията за номиниране за избор на управители на общински лечебни заведения за извънболнична помощ, съгласно Решение № 1009 от 15.12.2022 г. на Столичния общински съвет, с препоръчителен обем до 25 печатни страници, както и по електронен път на електронна поща: o.lyutakov@sofia.bg или g.georgiev@sofia.bg
Допуснатите кандидати е препоръчително да подготвят презентация на бизнес програмата си в обем до 10 слайда.