Новини

Обратно Общинска стратегия за психично здраве 2008-2013 г.

Столичният общински съвет прие на свое заседание от 10.04.2008 г. Общинска стратегия за психично здраве 2008 - 2013 година (Решение № 169 по Протокол № 10 от 10.04.2008 година).