Новини

Обратно Кандидати, допуснати до участие в конкурса за избор на членове на Съвета на директорите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, ЕИК 121683408, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Житница“ № 21

 

Кандидати, допуснати до участие в конкурса за избор на членове на Съвета на директорите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, ЕИК 121683408, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Житница“ № 21 след решение на Комисията за номиниране, избрана с Решение № 545, прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 12.11.2020 г., Протокол № 23, точка 28 от дневния ред, обявено на 19.11.2020 г. по Доклад № СОА20-ВК66-9282/04.11.2020 г.:

 1. Илия Гътовски

 2. Григор Григоров

 3. Пламен Каликин

 4. Димитър Тарлев

 5. Филип Йорданов

 6. Николай Найденов

 7. Веселин Порязов

 8. Елена Симеонова

 9. Йовелина Тихова

 10. Любомир Ковачев

 11. Слав Монов

 12. Валентина Янкова

 13. Красимира Михайлова.

Допуснатите кандидати разполагат със срок от 14 календарни дни да представят Бизнес програмата (22.01.2021 г. – 04.02.2021 г. вкл.). Същата следва да бъде предоставена на хартиен носител на адрес гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис на вниманието на Комисията за номиниране за избор на членове на Съвета на директорите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, както и по електронен път на електронна поща: georgi.bozhinov@sofia.bg