Обратно Заседание № 101 на ПК по Транспорт и пътна безопасност от 31.01.23г.

Дневен ред

на  заседание, което ще се проведе на

31.01.2023г./вторник/,

14:30 часа, ул. „Московска 33“ -зала № 1, както и на  фейсбук страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: y.tsankova@sofia.bg

Т.1

Информация за Постановление на Министерски съвет от 25.01.2023г. за промени, касаещи преференциални превозни документи в обществения транспорт.

Т.2

Разни

 

Протокол от заседанието.