Обратно Заседание № 100 на ПК по Транспорт и пътна безопасност от 26.01.23г.

Дневен ред

на извънредно заседание, което ще се проведе на

26.01.2023г./четвъртък/,

09:30 часа, ул. „Московска 33“ -зала № 1, както и на  фейсбук страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: y.tsankova@sofia.bg

Т.1

Доклад с вх. № СОА 23- ВК66- 897/23.01.23г. относно одобряване на проект на договор за съвместна дейност между "Метрополитен" ЕАД и Регионален исторически музей-София за поддръжка на асансьорни уредби.

Георги Георгиев- Председател на Столичен общински съвет

Карлос Контрера – Председател на ПК по Транспорт и пътна безопасност

 

Видеозапис на заседанието на ПК по транспорт и пътна безопасност

Протокол от заседанието.