Обратно Заседание № 41 на ПК по обществен ред и сигурност от 21.11.2022 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по обществен ред и сигурност

21.11.2022 г., 12.00 ч. зала 1, ул. Московска 33 

ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА22-ВК66-13848/16.11.2022 г. относно предложение за одобряване на „Споразумение за сътрудничество между Столична община и Института по роботика „Св. Ап. и Ев. Матей“ при Българската академия на науките“.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

2

Среща с г-н Иван Божилов – кмет на р-н „Илинден“ по повод проблеми между живущите в района и кмета с 3-то РУ във връзка с обществения ред на ул. Суходолска, на която има незаконни постройки.

 

3

Разни

 

 

 Видеозапис

Протокол