Обратно Заседание № 39 на ПК по обществен ред и сигурност от 03.10.2022 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по обществен ред и сигурност

03.10.2022 г., 12.00 ч. зала 1, ул. Московска 33 

ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА22-ВК66-11286/29.09.2022 г. относно приемане на пакет от мерки, целящи подобряване на пътна безопасност на територията на Столична община.

Г. Георгиев

Кр. Кръстев

З. Зарков

2

Разни

 

 

Видеозапис 

Протокол