Обратно Заседание № 38 на ПК по обществен ред и сигурност от 12.09.2022 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по обществен ред и сигурност

12.09.2022 г., 12.00 ч. зала 1, ул. Московска 33 

ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА22-ВК66-9826/26.08.2022 г. относно приемане на Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Столична община към 31.12.2021 г.

Й. Фандъкова – кмет на СО

2

Доклад № СОА22-ВК08-9589/3/16.07.2022 г. относно предоставяне на части от имоти – публична общинска собственост, безвъзмездно за управление на 09 РУ – СДВР, за приемни на районните полицейски инспектори, за срок от 10 (десет) години

Мл. Младенов – кмет на р-н „Връбница“

3

Писмо № СОА22-ДИ03-78/14.07.2022 г. относно жалби до омбудсмана на Р България за шумни събрания на покрива на сграда на ул. Г.С.Раковски № 25

Проф. Д. Ковачева – омбудсман на Р. България

4

Отговори №№ СОА22-ДИ04-2387/3/27.07.2022 г.  и СОА22-ДИ04-2387/4/19.08.2022 г. на писмо № СОА22-ДИ04-2387/04.07.2022 г. относно сигнал, регистриран в МОСВ

СДВР-Пътна полиция

СРЗИ

5

Писмо № СОА22-ВК66-7780/3/11.08.2022 г. относно изпълнение на Решение № 592 по Протокол 60 от 21.07.2022 г. на СОС

Становище № СОА22-ВК66-7780/4/12.08.2022 г. от ЦВО

 Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

 

 

Полк. Г. Петков – н-к на ЦВО

6

Искане № СОА22-ГР94-4122/02.08.2022 г. относно междублоково пространство на бл. 97 и 99 в ж.к. Младост 1-Мусагеница, р-н „Студентски“

П. Йовчев - гражданин

7

Разни

 

 

Видеозапис 

Протокол