Обратно Заседание №37 на ПК по обществен ред и сигурност от 18.07.2022 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по обществен ред и сигурност

18.07.2022 г., 12.00 ч. зала 1, ул. Московска 33 

ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА22-ВК08-7731/18.05.2022 г. и становище № СОА22-ВК08-7731/4/04.07.2022 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление за срок от 10 /десет/ години  на  05 РУ-СДВР за    приемна  на полицейските и младши полицейските инспектори и ИДПС  на част от недвижим имот- публична общинска собственост, находящ  се в гр. София,  бул. “Янко Сакъзов“ №  15.

Николай Александров – кмет на р-н „Оборище“

2

Писмо № СОА22-ДИ04-2470/12.07.2022 г. относно оценка на риска за здравето и безопасността на работещите в СДВР, сектор „Общинска полиция“

К. Лозанов – началник сектор

3

Доклад № СОА22-ВК66-7780/13.07.2022 г. относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от сграда, находяща се  на ул. „Георги Бенковски“ № 12 на сектор „Общинска полиция“.

Борислав Иванов

 д-р Веселин Милев

 Карлос Контрера

 Борис Петров

 Иван Мечков

 Иван Пешев

 Иван Виделов

4

Предложение № СОА22-ВК66-7700/12.07.2022 г. относно поставянето на видеонаблюдение на предгаров площад „Ротонда“, Централна гара

М. Петров – общински съветник

5

Писмо № СОА22-ДИ04-2387/04.07.2022 г. относно сигнал, регистриран в МОСВ

 Т. Белев – зам.-министър

6

Разни

 

 

Допълнителни точки

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА22-ВК08-10645/12.07.2022 г. и становище № СОА22-ВК08-10645/1/15.07.2022 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на 08 РУ - СДВР, за срок от 10 /десет/ години на имоти–частна общинска собственост.

Ивайло Цеков – кмет на р-н „Искър“

 

Видеозапис

Протокол