Обратно Заседание №36 на ПК по обществен ред и сигурност от 20.06.2022 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по обществен ред и сигурност

20.06.2022 г., 12.00 ч. зала 2, ул. Московска 33 

ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Писмо – становище № СОА22-ВК66-423/2/14.06.2022 г. относно обследване за възможност за изграждане на система за видеонаблюдение в района на Мемориала на жертвите на комунистическия режим в България, находящ се в Южен парк I част, в район „Триадица“.

Кр. Лазарова – директор на дирекция „Сигурност“

2

Писмо – становище № СОА22-ВК66-73/2/14.06.2022 г. относно обследване за възможност за изграждане на система за видеонаблюдение на градина „Охрид“ в район „Сердика“.

Кр. Лазарова – директор на дирекция „Сигурност“

3

Писмо – становище № СОА22-НЦ62-212/2/14.06.2022 г. относно обследване за възможност за допълване на система за видеонаблюдение в района на Женски пазар в район „Възраждане“.

Кр. Лазарова – директор на дирекция „Сигурност“

4

Писмо № СОА22-НЦ62-474/1/10.06.2022 г. относно предложение от сдружение „Българска асоциация на заведенията“

Писмо № СОА22-НЦ62-474/07.06.2022 г.относно наредба за обществения ред на територията на СО

Кр. Лазарова - директор на дирекция „Сигурност“

Р. Алибегов – председател на асоциацията

5

Разни

 

 

Видозапис 

Протокол