Обратно Заседание №34 на ПК по обществен ред и сигурност от 09.05.2022 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по обществен ред и сигурност

09.05.2022 г., 12.00 ч. зала 1, ул. Московска 33 

ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

1. 

Отчет № СОА22-ВК66-3580/11.04.2022 г.  за дейността на Наблюдателната комисия съм СОС по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража /ЗИНЗС/ през 2021 г. и план за 2022 г.

Б. Иванов – председател на ПК по ОРС и председател на Наблюдателната комисия

2

Отговор № СОА22-ГР94-109/4/15.04.2022 г. от Четвърто районно управление на СДВР към МВР във връзка с изискана информация по жалба

Комисар Р. Костадинов – началник на 04 РУ – СДВР

3

Сигнал № СОА22-ГР94-109/3/13.04.2022 г. относно системни нарушения в общинско предприятие „Гробищни паркове“ – гр. София в резултат от действия или бездействия на лица с ръководни функции

Добромир Добрев – заместник-директор сигурност на ОП „Гробищни паркове“

4

Петиция № СОА22-ГР94-1632/31.03.2022 г. за съхранение и възстановяване на бомбоубежищто с вход, намиращ се на територията на УПИ І, кв. 2, ПИ 769, ул. „Димитър Хаджикоцев“

Христо Антонов и граждани, живущи в район „Лозенец“

5

Жалба № СОА22-КЦ01-19167/10.04.2022 г. относно шум от заведения и хора в парка

Сандра Вълкова - гражданин

6

Разни