Обратно Заседание №33 на ПК по обществен ред и сигурност от 04.04.2022 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по обществен ред и сигурност

04.04.2022 г., 12.00 ч., зала 1, Московска 33

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА22-ВК66-1301/2/31.03.2022 г.  относно даване на съгласие за включване на Столична община като партньор в проектно предложение „Базирана платформа за управление на бедствия за интегрирано намаляване и подобрение на риска с адаптация към екстремни климатични явления“ (TALOS) по Програма „Хоризонт Европа“ на Европейския съюз

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

2

Разни