Обратно Заседание №32 на ПК по обществен ред и сигурност от 28.03.2022 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по обществен ред и сигурност

28.03.2022 г., 12.00 ч. зала 1, ул. Московска 33 и онлайн

чрез платформата "CISCO Webex Meeting - връзка" и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА22-ВК66-2394/11.03.2022 г.  относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2022 г.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

2

Разни