Обратно Заседание №31 на ПК по обществен ред и сигурност от 21.03.2022 г.

Дневен ред на рдовно засдание на ПК по обществен ред и сигурност

21.03.2022 г., 11.00 ч., зала 1 и онлайн

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА22-ВК66-2394/11.03.2022 г.  относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2022 г.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

2

Предложение № СОА22-НЦ62-212/09.03.2022 г. относно монтиране на допълнителни видеонаблюдателни камери на ключови точки в района на пазар „Георги Кирков“ (Женски пазар)

Б. Бонев – общински съветник

Екип на „Спаси София“

3

Писмо № СОА22-ВК08-3689/09.03.2022 г. относно необходимост от предприемане на подходящи мерки за постоянно видеонаблюдение на терени, разположени по протежението на ул. „Костенец“ в р-н „Красно село“-СО...

Р. Станиславова – кмет на р-н „Красно село“

4

Разни