Обратно Заседание №30 на ПК по обществен ред и сигурност от 21.02.2022 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по обществен ред и сигурност

21.02.2022 г., 12.00 ч. зала 1, ул. Московска 33 и онлайн

чрез платформата "CISCO Webex Meeting - връзка"  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

1. 

Писмо № СОА22-ВК66-746/1/27.01.2022 г. относно предоставяне на утвърден доклад относно „Отчет на дейностите на дирекция „Сигурност” през 2021 г. по изпълнение на Стратегията за сигурност на Столична община 2021 – 2027г.“

Кристина Лазарова – директор на дирекция „Сигурност“

2

Докладна записка № СОА22-ДИ04-420/08.02.2022 г. относно необходими средства за подобряване и модернизиране на метариално-техническото състояние на сектор „Общинска полиция“ ООП - СДВР

Гл. инспектор Кирил Лозанов - началник

3

Молба СОА22-КЦ01-6300/11.02.2022 г. за предоставяне на копие от жалба

Димитър Хаджикотев – зам.-директор на ОП „Гробищни паркове“

4

Разни