Обратно Заседание № 49 на ПК по обществен ред и сигурност от 24.07.2023 г.

Дневен ред на 49- то заседание на ПК по обществен ред и сигурност

24.07.2023 г., 12.00 ч., зала 1, Московска 33

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1

Питане № СОА23-ВК66-6741/13.07.2023 г. и отговор № СОА23-ВК66-6741/1/14.07.2023 г. за степента на завършеност на обекти за видеонаблюдение 

М. Петров – общински съветник

Кр. Лазарова – директор на дирекция „Сигурност“

2

Отговор СОА23-КЦ51-52517/14.07.2023 г. във връзка с писмо № СОА23-КЦ01-26147/22.05.2023 г. относно шум от заведение на ул. Цар Иван Шишман № 34

Тр. Трайков – кмет на р-н „Средец“

3

Жалба № СОА23-ГР94-3066/09.06.2023 г. и отговор № СОА23- ГР94-3066/2/12.07.2023 г.

Магдалина Иванова – гражданин

А. Стефанов – кмет на р-н „Овча купел“

4

Жалба № СОА23-КЦ01-36612/07.07.23 г. за постоянен наднормен шум от трамваите на ул. Краище в кв. Иван Вазов

Гергана Ванкова – гражданин

5

Жалба № СОА23-КЦ01-33263/22.06.23 г. относно лунапарк Спасов в парк „Възраждане“

Раиса Генова - гражданин

6

Жалба № СОА23-КЦ01-31244/13.06.2023 г. против незаконно издаване на разрешителни за пиротехнически мероприятия в р-н Лозенец

Маргарита Кънчева - гражданин

7

Жалба № СОА23-КЦ01-34244/26.06.2023 г. относно сигнали СОА23-КЦ01-27434/29.05.2023 г. и рег. № СОА23-КЦ01-27434(1)/02.06.2023 г.

Михаил Найденов – гражданин

8

Жалба № СОА23-КЦ01-36703/08.07.2023 г. относно нарушаване на обществения ред на територията на СО от хранителна верига Т Маркет София.

Емил Аспарухов - гражданин

9

Жалба № СОА23-ГР94-3500/03.07.2023 г. относно проблеми със съседи

Габриел Николов - гражданин

10

Писмо № 328600-32930-12-06-2023/12.06.2023 г. в отговор на писмо СОА23-ДИ04-1736/19.05.2023 г. относно мерки за подобряване на пътната безопасност

А. Илков – гл. комисар ГД „Национално полиция“

11

Отговор № СОА23-ГР94-2419/2/08.06.2023 г. във връзка с жалба за шум от вътрешни и външни източници

Н. Александров – кмет на р-н „Оборище“

12

Разни