Обратно Заседание № 48 на ПК по обществен ред и сигурност от 12.06.2023 г.

Дневен ред на 48- то заседание на ПК по обществен ред и сигурност

12.06.2023 г., 12.00 ч., зала 1, Московска 33

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1

Доклад № СОА23-ВК66-5068/25.05.2023 г. относно предложение за одобряване на „Споразумение за сътрудничество между Столична община и Академия на Министерство на вътрешните работи (АМВР)“.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

2

Писмо № СФИ23-ВК66-283/26.05.2023 г. относно постановление на СГП и жалба срещу функционирането на клуб „Да Винчи“, ул. „Позитано“ № 22

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

3

Жалба № СОА23-КЦ01-26520/24.05.2023 г. относно несъгласие за провеждане на пиротехнически мероприятия в кв. Лозенец

Маргарита Кънчева - гражданин

4

Отговор № СОА23-ВК66-5236/31.05.2023 г. във връзка с жалба СОА23-КЦ01-8819/20.02.2023 г. за свободно движение на коне на главен път в кв. „Филиповци“

Д. Билева – зам.-кмет на СО

5

Писмо № СОА23-КЦ01-26147/22.05.2023 г. относно шум от заведение на ул. Цар Иван Шишман № 34

Огнян Димитров - гражданин

6

Разни